Alimentació i didàctica

Interactius modulars online destinats a estudiants de magisteri. Consten d’una sèrie d’informacions textuals, animacions, interactivitats i enllaços estructurades en forma d’unitats, mòduls i nodes de contingut. L’interactiu modular consta de dues unitats didàctiques. Cadascuna d’elles està estructurada en mòduls, que al seu torn es divideixen en nodes. La primera unitat consta de quatre mòduls i vint-i-quatre nodes, i la segona de tres mòduls i vint-i-tres nodes. Cada node consta d’informació textual i, amb l’única excepció de tres dels quaranta-set nodes, incluoen també infografies, animacions i/o interactivitats. Al final de cada unitat hi ha un mapa conceptual interactiu de resum. Paral·lelament, cada node inclou un glossari de termes, bibliografia de referència i enllaços d’interès.

Una col•laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva de l’IUA) i la Universitat de Barcelona (departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica), finançat amb un l’ajut de l’AGAUR (Projecte 2006MQD00193).

El projecte es pot visitar a:

http://www.ub.edu/didactica_ciencies/mqd06/