Pantalla tàctil Zerain

[ENG] This application for tactile  screen of big format was created for the Museum of the Iron in the village of  Zerain , Basque Country. The aim of the application is to complement the visits of the Museum and allow to the visitors to experience with the minerals of the underground tunnels. The application is divided  in two sections : the first presents brilliant minerals in the walls where the visitors can touch the minerals to transform them in tools of iron. The second part of the application presents an aerial view of the zone , where the visitor can distinguish  the places of interest in regard to the exploitation of the iron. Visitor’s can touch the points of interest and see explanatory videos.

[CAT] Aquesta aplicació per pantalla  tàctil de gran format va ser creada pel Museu del Ferro al poble de Zerain , al País Basc. L’objectiu de l’aplicació és complementar les visites del Museu del Ferro i permetre als visitants experimentar amb els minerals dels túnels subterranis. L’aplicació es divideix en dues seccions : la primera presenta minerals brillants al voltant de les parets on els visitants poden tocar els minerals per transformar-los en eines de ferro. La segona part de l’aplicació presenta una vista aèria de la zona , on es poden distingir els llocs d’interès en relació amb l’explotació del ferro. Els visitants poden tocar els punts d’interès i activar vídeos explicatius.

Credits:

zerain7

zerain6