PrometZeus

Promet(z)eus és una instal·lació multimèdia escenogràfica que interpreta el mite de Prometeu. Una aproximació amateur en l’experimentació de noves dramatúrgies. El mite d’Esquil i el de la tecnologia, tots dos enfrontats pel vell somni de trascendir més enllà del nostre cos. Va ser el projecte final de carrera dels dos autors, i es va presentar a la Sala Muncunill de Terrassa el 2004, amb la col·laboració de l’Institut del Teatre i la Universitat Politècnica de Catalunya.

De la interfície com espai escènic a l’espai escènic com a interfície. Els recursos utilitzats en l’escenografia pretenen trencar barreres temporals i espaials. Pretenen fer descobrir a l’espectador el seu rol d’interactor. L’obra, l’espai i l’espectador. Un cercle. La instal·lació intenta mostrar a l’espectador el traç del Prometeu modern i els seus instruments moderadors. Tenint en compte que la interpretació dels mites apel·len a l’individu, l’espai interactiu proposat delega a l’espectador cert protagonisme en la construcció del missatge. Un temps de participació no només interpretatiu sinó també participatiu, un metallenguatge de la imatge.

Credits:

  • Direcció: Montse Figueras i Carles Sora
  • Imatge interactiva: Carles Sora. Amb la col·laboració de Felip Ladrón i Saül Gascon.

IMG_1913s

fons copia