Interactiu acadèmic

[ENG] “Com elaborar un treball acadèmic” is an interactive tutorial designed by the Library of the University Pompeu Fabra. The tutorial tackles a double need: allowing self-learning by the students and serve as pedagogical resource for the courses of introduction to the university. This tutorial is an animated and interactive adaptation that expands the textual version developed previously by the Centre of Resources for Learning and Research of UPF. To illustrate the different stages and sections we have incorporated  visual elements, voice-over, few animated characters and conceptual maps.

[CAT] “Com elaborar un treball acadèmic” és una proposta interactiva dissenyada pel CRAI de la Universitat Pompeu Fabra. El tutorial respon a una doble necessitat: permetre l’autoaprenentatge de l’alumnat i servir de recurs pedagògic per als cursos d’introducció a la universitat (CiU) que el personal de la biblioteca imparteix. Aquest tutorial és una adaptació animada i ampliada d’una versió textual desenvolupada prèviament pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat Pompeu Fabra. Per il·lustrar les diferents etapes i apartats s’han incorporat elements visuals, veu en off i una sèrie de personatges animats que realitzen una funció de dramatització així com d’agents pedagògics.

Credits:

News & Press:
Reportatge a La Malla tendències