FAR

[ENG] Collective performance for real-time musical and visual creation, inspired in the book “La pell freda”, Albert Sánchez Piñol, with drawings, paintings and images generated with software. It was presented  in several festivals of electronic music and digital arts, as well as spaces of artistic creation during the 2006/7. The last presentation was in the emblematic “Sala Metrònom” of Barcelona.

[CAT] Performance col·lectiva d’experimentació en creació musical i visual en temps real inspirada en el llibre “La pell freda” d’Albert Sánchez Piñol. A partir d’imatges dibuixades, pintures i imatges generades amb software. Es va presentar en diversos festivals de música electrònica i arts digitals, així com espais de creació artística durant el 2006/7. L’última presentació va ser a la sala Metrònom de Barcelona.

Credits

  • Música: Jordi Cinca
  • Creative coding with Pure Data GEM and Max/Msp/Jitter: Carles Sora & Joan Soler-Adillon