L’Escala

[ENG] L’Escala is a site specific participatory art installation designed for the stairs of  the Arts Santa Mònica museum, Barcelona, in the context of the exhibition From Here On. It is a projection of interactive video knitted with images from cameras recording stretches of the stairs in real time. These images create a panorama of imaginary and impossible paths. Visitors are confronted with their own image, captured and projected, and mixed with other uncommonly scenes recorded at the same stairs of the museum, with other temporal delay modes.

Design, coding and production: Carles Sora i Jordi Queralt.

[CAT] L’Escala és un element escenogràfic participatiu pensat específicament per a l’escala del museu Arts Santa Mònica en el context de l’exposició From Here On. És una projecció de vídeo interactiu teixida amb imatges de càmeres que graven trams de l’escala en temps real. Amb elles es composa una panoràmica imaginària de camins impossibles. Els visitants es veuen confrontats amb la seva pròpia imatge, capturada i projectada, així com amb altres imatges d’escenes quotidianes d’escales comunes.

Credits:

  • Concept and production: Carles Sora i Jordi Queralt.
  • Creative coding in Max/Msp/Jitter: Carles Sora

News & Press: