Històries d’enquadraments

[ENG] Interactive game designed to explain the gesture of framming in the photography, and for extension in cinema, using paintings. The game proposes an accurate observation and selection of a frame from the painting, and with it, the creation of a story underlying to the image proposed. The exercise features three steps: the first one is the observation of the picture, the second is the selection of the format of the frame, and the third, writing the story that suggests the image. Once the user is done, the image remains published and is accessible to the rest of school community. This interactive was designed to be part of the educational activities that  A ba o a qu  has carried out in several schools and high schools in Catalonia.

[CAT] Aplicació interactiva dissenya per explicar el gest de l’enquadrament en la fotografia, i per extensió en el cinema, a partir d’unes pintures. El joc proposa l’exploració, l’observació acurada i la tria d’un enquadrament i amb ell la creació d’una història subjacent a la imatge proposada. L’exercici consta de tres passos, el primer és el de l’observació del quadre, el segon el de la tria del format i l’enquadrament, i el tercer, el de la redacció de la història que et suggereix la imatge. Un cop realitzat l’enquadrament la història queda publicada i és accessible a la resta de comunitat escolar. Aquest interactiu va ser dissenyat per formar part de les activitats edutatives que l’assossiació cultural A ba o a qu ha dut a terme en diverses escoles i instituts de Catalunya. En aquesta pàgina dels tallers d’A ba o a qu hi ha informació detallada sobre l’ús de l’eina i exemples de pràctiques dutes a terme en centres.

El projecte està publicat en el següent enllaç (offline):
http://www.cinemaencurs.org/histories/

Credits:

  • Direction: A ba o a qu
  • Design and creative coding:  Felip Ladrón i Carles Sora